O nama

Adresa:
KAPITAL NEKRETNINE d.o.o.
Osječka 28
51000 Rijeka

Tel/fax: 
051/227-733
051/516-333

Mob: 098/257-020

E-mail: info@kapitalnekretnine.hr

OSNOVNI PODACI

TVRTKA: Kapital nekretnine društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama

SKRAĆENA TVRTKA: Kapital nekretnine d.o.o.
Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci. 

Temeljni kapital: 21.000,00 KN uplaćen u cijelosti.

MBS: 4502825

OIB: 48037938907

SJEDIŠTE: 
Osječka 28, 51000 Rijeka, Hrvatska

Tel.: 051 227 733,

ČLANOVI UPRAVE:
Ivo Pejković, direktor
Franko Sergo
Goran Vagaja

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
Privredna banka d.d., Zagreb
IBAN: HR61 2340 0091 1107 7542 5
Swift Code: PBZGHR2X